Kunstzinnig coachen

Binnen een kunstzinnig coachingstraject wordt doelgericht, bewust en planmatig aan je vraag gewerkt. Dit is voor iedereen die om welke reden ook vastloopt op een aspect in het leven.
Kunstzinnig werken en het inzicht gevend gesprek brengen je in contact met jezelf, van waaruit nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Binnen dit proces kijken we samen hoe je belemmerende patronen kunt doorbreken.

Centraal binnen de coachings staat:

  • werken met wat er in het moment is, met welke delen van jou zich op dat moment tonen.
  • het kunstzinnig werk als een vorm van zelfreflectie, met de mogelijkheid om er met liefdevolle aandacht naar te kijken.
  • de verbinding met de verschillende delen in jezelf. Het leren kennen van de deze subpersoonlijkheden is een ontdekkingstocht die leidt naar heelwording.

Iemand die vanuit deze heelwording leeft kan met meer aandacht en focus sturing geven aan het leven en neemt krachtiger beslissingen. Je krijgt weer meer vat op je leven en kan beter tegenstellingen in jezelf dragen.

De coaching gebeurt steeds vanuit een basishouding van respect en een diepe acceptatie voor alle aspecten van het mens-zijn. Ik hanteer daarbij de principes van de psychosynthese. Indien je dat wenst kan je ook een coaching vragen enkel op basis van gesprek. Prijs: 45€ per sessie van 1,5u Voor meer info , contacteer me gerust via het contactformulier.

“Als de kunst een weg door je handen zoekt, schijnt er een stukje zelf door. Ook al is deze zelf in twijfel, al wankelt soms de vaste hand, het is de echtheid waar geen ontsnappen aan is. Het is de baan van het penseel en de kleuren die het achterlaat die onvermijdelijk spreken van uniek. Zoals ‘geen enkel werk hetzelfde’. Het zijn de woorden die niet gesproken kunnen worden, de zin die geen woorden behoeft. Het ben jij, volmaakt in jouw imperfectie. Het schilderij dat nooit af is, maar eindigt op een interessante plek.”
–Liesbeth Keunen-

Waarom kunstzinnig?

Je maakt contact met je scheppende kracht ... Het kunstzinnig werken geeft een impuls om een thema in je leven op een andere manier te benaderen dan met het hoofd.

Kunstzinnig werken nodigt je in eerste plaats uit om meer vrij te zijn en te genieten. In je eigen flow mag je naar hartenlust spelen, experimenteren en ontdekken. Je komt daarin los van een schoolse benadering. Er is geen strikte handleiding en dus ook geen goed of fout.

Het kunstzinnig werken kan daarnaast meer inzicht geven in gevoelens, gedachten en wederkerende handelingen. Bijvoorbeeld bij gevoelens van angst of boosheid kan een creatieve benadering meer helderheid scheppen, daar waar je hoofd en de logica geen antwoord meer kunnen geven. Tijdens het schilderen kom je meer tot rust.

Via het kunstzinnige is het mogelijk om contact te maken met verschillende delen van jezelf. Zo creëer je bijvoorbeeld een zinvolle dialoog met je eigen criticus, of je innerlijke clown en ontdek je welke plaats ze innemen in je leven.

Het is een handig hulpmiddel om een thema wat speelt in je leven vanop afstand te bekijken en dat maakt het meer bespreekbaar, zonder dat je te veel woorden hoeft te gebruiken. Als een aspect van jezelf zichtbaar wordt in een beeld kan je dit gemakkelijker meenemen in je dagelijkse leven en verandering brengen in je handelen.

Er is dus niet gek veel verschil tussen jezelf als creatieveling en jezelf als creator van je leven.