Over

In 2008 nam ik voor het eerst een penseel ter hand. Ik volgde een tiental lessen in het schilderen met acryl en ontdekte hierin een oneindige speelse vrijheid.

In de creatie van een beeld lagen zoveel mogelijkheden tot zelfontdekking dat ik dit meenam naar een eigen ontdekkingsparcours. Dit parcours kende zijn zachte en scherpe kantjes, ging van verfijning naar loslaten, in het ruwe en terug. Penseel en verf zijn tot op heden grote tochtgenoten in de expressie van mezelf, met het leven als mijn voornaamste leerschool.

Ik vind het heerlijk om te ontdekken waar de baan van het penseel me brengt. Kunstzinnig werken is voor mij een impuls, een reflex om uiting te geven aan mijn innerlijke belevingswereld.

De ruwere werken geven me aarde. Vaak komt de boom hierin terug als symbool van het leven, met zijn wortels diep in de aarde om vruchten te geven aan de kruin.
Water in mijn schilderijen geeft beweging aan mijn gevoelswereld. Ze herbergen thema’s als ‘eb en vloed , loslaten en kwetsbaarheid’.
Lucht en vuur vertegenwoordigen zich vaak samen in een werk. Ze staan voor passie en dromen en gaan met elkaar in de dans, om elkaar te voeden.
In elke werk zoek ik naar een lichtpunt. Dit lichtpunt kan niet bestaan zonder donker. Het balanceren tussen licht en donker geeft me vrijheid en vertrouwen.

Gaandeweg ontwikkelde zich de nood om dit te delen met anderen. Vanuit een weg naar binnen voelde ik een impuls naar buiten, naar anderen. En dit steevast vanuit de overtuiging dat iedereen creatief is, zoals de openingsquote van Elizabeth Gilbert zo mooi zegt.

In De Kleine Tiki, school voor kunstzinnig dynamisch coachen, leerde ik in verbinding met mezelf en de ander mijn energie richten. Van binnen naar buiten in het kunstzinnige en omgekeerd. Ik maakte kennis met verschillende oefeningen tot zelfontplooiing en leerde creëren vanuit de verbinding ‘hoofd-hart-handen’ . De Tiki was voor mij een perfecte leerplek om me te verdiepen in het coachende en dit vorm te geven in een eigen praktijk. Ik leerde er de kneepjes van het vak en liet me inspireren door betekenisvolle anderen.

Ik volgde daarnaast een aantal verdiepende opleidingen in de coaching, zoals de ACT-training voor hulpverleners. Mijn parcours zet zich vandaag verder met de Voice Dialogue training.